George Orwell
Hayvan Çiftliği adlı romanıyla dünya çapında ün yapan George Orwell, Eric Arthur Blair adıyla Bengal'de doğdu. Bugünkü Hindistan toprakları olan Bengal'de orta sınıf sömürgeci bir İngiliz ailesinin oğlu olan Orwell, sekiz yaşına geldiğinde İngiltere'ye gönderildi. Önce 1916 yılına kadar devam edeceği Eastbourne'deki özel bir okula ardından da Eton'daki bir okula kaydı yaptırıldı. Eton'daki okuldan 1921 yılında mezun olan Orwell, Bengal'e dönerek Burma yakınlarında bulunan Mandalay'da Hindistan İmparatorluk Polisinde subay olarak hizmet verdi. Ancak Hindistan'a kaldığı süre içinde burada bulunan Avrupa yönetimine karşı düşünceler geliştirdi ve nihayet 1928 yılında İngiltere'ye geri döndü. İngiltere'de yaşamaya başladığı ilk üç yıl içerisinde hiçbir amacı olmaksızın dolaşan, bulduğu ufak tefek işler sayesinde yaşamını devam ettiren George Orwell, Paris-Londra arasında süren yolculuklar sırasında edindiği izlenimlerini kitaplaştırdı. Toplumsal ve eleştirel niteliklerin ağır bastığı gözlenen bu kitaba Paris ve Londra'da Perperişan adı altında yayınlarken Eric Arthur Blair adını da George Orwell takma adıyla değiştirdi. Bir yıl sonra yayınladığı Birmanya Günleri adlı eserinde ise askerlik zamanına ilişkin anılarını anlattı.

İlerleyen yıllarda yalnız anı ve gezi yazılarıyla değil romanla da ilgilenen Orwell, "Rahibin Kızı" ve "Bırak Aspiristra Uçsun" adlı eserleriyle bu türde de yeteneğini kanıtlamış oldu. Yazarlığının ilk yıllarında yalın, açık düzyazısıyla İngiliz orta sınıfına ülkesinin ezilen halkının sorunlarını taşımayı amaçladı. Yalın ve tarafsız bir biçimde anlattığı gerçekçiliği hayali öğelerle birleştirmeye yönelik çalışmalarında önceleri başarılı olamayınca eleştiriler aldı.

İrlandalı Eileen O'Shaughnessy ile evlendikten sonra Cumhuriyetçilerin safında İspanyol İç Savaşı'nda çarpıştı. Hemen ardından POUM'a yani Troçkist Marksist Birliği İşçi Partisi'ne üye oldu. Siyasi faaliyetleri bununla da bitmeyerek Bağımsız İşçi Partisi'nin kurduğu İngiliz Gönüllüler Ordusu'na katıldı. Ancak Troçkist yandaşlarının Stanlin taraftarlarınca takibata uğraması üzerine Orwell, dogmatik komünizmin düşmanı kesildi. Belli bir sonra POUM dağıtıldı ve yazar ağır yaralı olduğu halde eşiyle birlikte Fransa'ya kaçtı. Uygarlığı eleştirdiği Katalonya'ya Saygı adlı romanında anlatan George Orwell bir yıl sonra "Soluk Almak İçin"i hemen ardından da "Balinanın İçinde" adlı eserini yayınladı.

İkinci Dünya Savaşı çıkınca, gönüllüler arasına yazılan yazar, tüberkülozu yüzünden cephede çarpışan birliklere katılamadı. 1943 yılına kadar BBC'de kültür redaktörlüğü yaptıktan sonra Tribune adlı sosyalist dergiyi çıkarıp edebiyat konusundaki değerlendirmelerini bu dergide yazdı. 1945'te Fransa ve Almanya'da savaş muhabiri olarak çalıştı. Aynı yıl kendisine dünya çapında ün getiren Hayvan Çiftliği adlı romanını yayınladı. Sert bir dille medeniyeti eleştirdiği ve totaliter devletleri incelediği bu romanında bir çiftlikte yaşayıp tüm insanların sömürücü baskısından kurtulmaya çalışan hayvanları anlattı. İlk zamanlarda hayvanlar arasında var olan eşitlik domuzların diğer hayvanlara baskı uygulamasıyla bozulur... Orwell bu yapıtında Rusya'daki 1917 Ekim Devrimi'ne ve arkasından gelen Stalinist sonuçlara bir alegori olarak tasarlamakla beraber Nazi Almanyası'na da göndermelerde bulunuyordu.

Tüberkülozunun giderek ilerlemesi ve sık sık sanatoryumlarda yatmak zorunda kalmasına rağmen Orwell, yorulmak nedir bilmeksizin yazı yazmayı sürdürdü. Eleştirisel Denemeler ve İngiliz Halkı adlı eserlerinde modern uygarlığın olumsuzluklarına dikkat çekmeyi amaçlamakla birlikte Hayvan Çiftliği kadar başarılı bulunmadı.

Gün geçtikçe hastalığı biraz daha ilerleyen yazar, 1949'da bir karşı ütopya olan Bin Dokuzyüz Seksen Dört'ü yayınladı. Okyanusya adlı totaliter bir dünya devletinin Gerçeklik Bakanlığı'nda çalışan Winston Smith adlı bir memur iktidardaki parti adına tarihi tahrif etmekle görevlendirilmiştir. Sevgilisi Julia ile birlikte yalana ve her yerde bulunan düşünce polisine isyan eder. Kendisine ihanet edilip işkence gördükten sonra Smith, Julia'yı ele verir ve bireyselliğe ilişkin büyük düşünü, gözü yaşam alanlarının her yerine diken Big Brother'a karşı duyduğu aşk yüzünden feda eder. Elit bir grubun kitlenin yaşantısı ve düşüncelerine egemen olması, totaliter bir toplum konusunda olduğu kadar, modern bilgi toplumuna da bir uyarı oluşturur.

Modern sistemdeki totaliter toplum ve polis devleti tehlikesine karşı uyarılarıyla eserleri güncelliğini koruyan George Orwell, genç sayılabilecek bir yaşta, 21 Ocak 1950'de, akciğer kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. George Orwell'ın kısmen otobiyografik olan İşte Böyleydi Sevincler adlı kitabı ölümünden sonra yayınlandı.

Eserleri
Romanları: Rahibin Kızı (A Clergyman's Daughter, 1935), Bırak Aspidistra Uçsun (Keep the Aspidistra Flying, 1936), Katalonya'ya Saygı (Homage to Catalonia, 1938), Soluk Almak İçin (Coming up for Air, 1939), Balinanın İçinde (Inside the Whale, 1940), Hayvan Çiftliği (Animal Farm, 1945)
İzlenim/Gezi/Anı: Paris ve Londra'da Perperişan (Down and Out in Paris and London, 1933), Birmanya Günleri (Burmese Days, 1934)
Deneme: Eleştirisel Denemeler (Critical Essays, 1946), İngiliz Halkı (The English People, 1947), Bin Dokuzyüz Seksen Dört (Nineteen Eighty-Four, 1949)
Otobiyografi: İşte Böyleydi Sevinçler (Such, such were the Joys, 1953)